Účtovná závierka firmy S.O.G. INVEST s.r.o., Trenčín

S.O.G. INVEST s.r.o.

Účtovná závierka
Obdobie: 2023-01 - 2023-12
Typ: Riadna
Dátum zostavenia: 10.02.2024
Dátum podania: 10.02.2024
Dátum schválenia: 10.02.2024
Účtovné výkazy