AGRONEX SPÓLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA, TUSZYN, IČO: 20390593, DIČ:

AGRONEX SPÓLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA

Informácie
Dátum založenia: 25.04.2023
Posledná úprava: 10.02.2024
IČO: 20390593
SK NACE: 46210 - Veľkoobchod s obilím

Adresa
Žiadne informácie
Celkové tržby a zisk

Daň z príjmu

Celkové výnosy a náklady

Účtovné závierky

Obdobie Typ Dátum zostavenia Dátum podania Dátum schválenia
2023 Riadna 10.02.2024 10.02.2024 10.02.2024
Tagy

TUSZYN, AGRONEX SPÓLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA, , 95080